Inštalácia klimatizácií

Split systémy

Split klimatizačné systémy, určené pre jednu miestnosť, pozostávajú z oddeleného kondenzátora s kompresorom, ktorý sa nachádza vo vonkajšom prostredí a vnútornej jednotky, ktorá obsahuje výparník. Navzájom sú prepojené medeným izolovaným potrubím, ktoré vedie chladiace médium.

Klimatizácia

Klimatizácia (označovaná skratkou AC z anglického air conditioning) je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Hlavným znakom klimatizácie je úprava teploty a vlhkosti vzduchu, čím sa odlišuje od ventilácie, ktorá zabezpečuje len výmenu vzduchu za čerstvý.

Klimatizačné zariadenie pre vytvorenie tepelnej pohody v miestnosti využíva princíp chladiaceho okruhu, ktorý tvoria nasledovné deje:

kompresia (stlačenie plynov)

skvapalňovanie (kondenzácia)

vyparovanie

MultiSplit systémy

MultiSplit klimatizačné systémy určené pre viac miestností (zväčša 2 až 5), pozostávajú z oddeleného kondenzátora s kompresorom, ktorý sa nachádza vo vonkajšom prostredí a viacerých vnútorných jednotiek, ktoré obsahujú výparníky. S vonkajšou jednotkou je každá vnútorná jednotka prepojená medeným izolovaným potrubím, ktoré vedie chladiace médium. Každá vnútorná jednotka je individuálne ovládaná vlastným ovládačom, avšak všetky vnútorné jednotky bežia v rovnakom režime (chladenie alebo vykurovanie).

Klimatizácia

Klimatizácia (označovaná skratkou AC z anglického air conditioning) je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Hlavným znakom klimatizácie je úprava teploty a vlhkosti vzduchu, čím sa odlišuje od ventilácie, ktorá zabezpečuje len výmenu vzduchu za čerstvý.

Klimatizačné zariadenie pre vytvorenie tepelnej pohody v miestnosti využíva princíp chladiaceho okruhu, ktorý tvoria nasledovné deje:

kompresia (stlačenie plynov)

skvapalňovanie (kondenzácia)

vyparovanie

Twin, Tripple a DoubleTwin systémy

V prípade že je miestnosť veľká alebo značne členitá je možné použitie Split systému, v ktorom sa chladiaci výkon vnútornej jednotky rozdelí na dve, tri alebo až štyri vnútorné jednotky, čím sa zabezpečí rovnomernejšie rozloženie distribúcie chladu alebo tepla v miestnosti . Prepojovacie potrubie vedené od vonkajšej jednotky sa v miestnosti rozdelí na viac vetiev v rozbočovačoch (refnetoch) a pripoja sa k nemu vnútorné jednotky. Všetky vnútorné jednotky majú spoločný ovládač a pracujú naraz s rovnakými parametrami a nastaveniami.

Klimatizácia

Klimatizácia (označovaná skratkou AC z anglického air conditioning) je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Hlavným znakom klimatizácie je úprava teploty a vlhkosti vzduchu, čím sa odlišuje od ventilácie, ktorá zabezpečuje len výmenu vzduchu za čerstvý.

Klimatizačné zariadenie pre vytvorenie tepelnej pohody v miestnosti využíva princíp chladiaceho okruhu, ktorý tvoria nasledovné deje:

kompresia (stlačenie plynov)

skvapalňovanie (kondenzácia)

vyparovanie

Umenie zobrazené v našej práci nás odlišuje