Návrh rekuperácií

Návrh rekuperácií vzduchu

Rekuperácia vzduchu je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z kuchyne, kúpeľne a WC je vzduch odvádzaný ventilátorom. Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka privádzaný z vonku. Tento systém je síce náročný ale ušetrí veľké množstvo energie. Má účinnosť až 60 – 80%. Preto sa často používa pri nízkoenergetických domoch.

Rekuperácia

Vetranie alebo ventilácia môže byť:

výmena vzduchu v uzavretom priestore

vetranie miestností, pozri vetranie (bývanie)

rozpad hornín, pozri zvetrávanie

dýchanie

Umenie zobrazené v našej práci nás odlišuje