Katalóg obsahuje časť typizovaných ale aj na mieru zhotovovaných nápisných tiel či zákrytov. Pri vlastnej predstave pomníka berte tento katalóg ako inšpiráciu a neváhajte nás osloviť s vlastným nápadom či predstavou, nakoľko našou snahou je zamerať sa na jedinečnosť. Na určite typy pomníkov, si vyhradzujeme výlučne právo na dizajn podľa zákona o dizajnoch 444/2002 Z.z.

Zákryty

Umenie zobrazené v našej práci nás odlišuje