Výmena poistiek

Výmeny poistiek všetkých druhov

Poistka alebo elektrická poistka alebo tavná poistka, v schéme označovaná ako F je elektrická súčiastka, ktorej úlohou je chrániť elektrický obvod pred prúdom vyšším ako je nominálny (tzv. nadprúd), alebo skratom. Poistka predstavuje zámerné vytvorenie najslabšieho miesta v obvode. Pri preťažení sa pretaví tavný vodič v poistke, čím sa obvod preruší.

Poistková skrinka

Vypínacia charakteristika poistky

Je závislosť vypínacieho času poistky od efektívnej hodnoty prúdu, ktorý ňou prechádza. Charakteristika má približne hyperbolický priebeh, ktorý sa asymetricky približuje menovitému prúdu a času.

Vypínacia charakteristika závisí od:

prierezu tavného vodiča

materiálu tavného vodiča

druhu zhášadla

konštrukcie tavného vodiča

Umenie zobrazené v našej práci nás odlišuje